Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej „SANATORIUM” informuje iż dnia 10 kwietnia 2016 roku odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Niedziele z Alzheimerem w ramach projektu: „Rozbudowa, przebudowa Pawilonu nr 10 ZOL dla osób
starszych i przewlekle chorych w Górnie wraz z infrastrukturą.

Poniżej załączamy zdjęcia

IMG_0439  IMG_0443  IMG_0425

IMG_0423  IMG_0422  IMG_0421

IMG_0419  IMG_0410  IMG_0408

IMG_0405