Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej „SANATORIUM”
ma zaszczyt zaprosić na bezpłatne zajęcia ruchowe w ramach projektu:
„Rozbudowa, przebudowa Pawilonu nr 10 ZOL dla osób starszych i przewlekle chorych w Górnie wraz z infrastrukturą”.

Zajęcia będą odbywać się w sali SPZZOZ „Sanatorium” w Górnie.
Dokładne miejsce i godziny zostaną podane w późniejszym terminie.

Zajęcia przeznaczone są dla osób starszych 60+ z terenu Podkarpacia w celu prewencji i poprawy funkcji ruchowych.
Zajęcia będą prowadzone przez trenerów/fizjoterapeutów.

Wszelkie informacje dotyczące zapisów i prowadzenia zajęć udzielają:

Magda Światowiec

tel.: +48 662014764

e-mail: magda.swiatowiec@rudek.com.pl