W dniu 21 listopada 2014 r. w Auli Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyło się forum otwierające projekt „Rozbudowa, przebudowa pawilonu nr 10 Zakładu Opiekuńczo Leczniczego dla osób starszych i przewlekle chorych w Górnie wraz z infrastrukturą” realizowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz środków własnych Starostwa Powiatowego w Rzeszowie.

W Forum wzięli udział liczni goście, wśród których nie zabrakło przedstawicieli władz samorządowych na czele ze Starostą Rzeszowskim Józefem Jodłowskim, Członkiem Zarządu Województwa Podkarpackiego Tadeuszem Pióro oraz Europosłem Stanisławem Ożogiem. Uczestnikami spotkania byli również lokalni politycy, przedstawiciele rodzin pacjentów, lekarze, pielęgniarki, rehabilitanci, psychologowie, terapeuci zajęciowi oraz inne grupy społeczne.

Konferencję otworzył Józef Jodłowski Starosta Rzeszowski, który podkreślił, że Górno jako kompleks społeczno-opiekuńczy jest strategicznym punktem dla samorządu w dziedzinie opieki nad osobami starszymi.

Następnie głos zabrali prelegenci:
Tadeusz Pióro – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego – który przedstawił sytuację demograficzną województwa w aspekcie problemów związanych ze starzeniem się populacji;
dr hab. n. med., profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego Artur Mazur – Dziekan Wydziału Medycznego – mówił o otwarciu kierunku medycznego na uniwersytecie i jego wpływie na zwiększenie efektywności ochrony zdrowia w regionie;
Dariusz Zieliński – naczelnik wydziału świadczeń opieki zdrowotnej Podkarpackiego Oddziału NFZ informował o finansowaniu świadczeń zdrowotnych dla osób starszych i niepełnosprawnych;
dr hab. n. med., profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego Izabela Zawlik – Kierownik Zakładu Genetyki Laboratoryjnej – wygłosiła prelekcję na temat: „CHOROBA ALZHEIMERA – EPIDEMIA XXI WIEKU” ukazując genezę oraz naukowe ujęcie przyczyny powstawania tej szerzącej się dzisiaj choroby.

W kolejnych wystąpieniach, które odbyły się po półgodzinnej przerwie na mównicy gościliśmy:
Halinę Szczyrską – lek. med. specjalistę chorób wewnętrznych z tematem: „Procesy starzenia się społeczeństwa i wyzwania z tym związane”;
Elżbietę Płonkę-Półtorak – lek. med. specjalistę neurolog, która wygłosiła prelekcję na temat „Choroba Alzheimera. Jak rozpoznawać, jak leczyć? Rola zakładu opiekuńczo- leczniczego” oraz Zygmunta Wierzyńskiego – Prezesa Podkarpackiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera, który mówił o problemach opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych.

Zaproszeni goście, podkreślali jak ważne i kluczowe jest zapewnienie odpowiedniej opieki na najwyższym poziomie osobom starszym i przewlekle chorym. Powyższe Forum ukazywało w jaki sposób poprzez rozbudowę i udoskonalenie dotychczasowych metod pracy oraz pozyskiwanie nowego sprzętu praca z osobami starszymi  będzie lepsza oraz bardziej fachowa.

Niniejszy projekt w dalszej części zakłada:
– Rozbudowę i przebudowę pawilonu nr 10 dla pacjentów zakładu opiekuńczo leczniczego;
– Wyposażenie w nowy sprzęt medyczny i terapeutyczny;
-Podnoszenie kwalifikacji personelu medycznego;
-Zapraszanie do współpracy najlepszych fachowców w dziedzinie walki z Alzheimerem;
– Wykorzystanie nowatorskiej metody pracy z pacjentami „Marte Meo” w oparciu o doświadczenia partnera norweskiego;
– Organizowanie konferencji, forów, oraz pikników rodzinnych, podczas których będzie przekazywana wiedza mieszkańcom, w jaki sposób postępować z osobami cierpiącymi na demencję;
-Udzielanie specjalistycznego wsparcia dla rodzin osób chorych za pomocą infolinii;
– Wspieranie edukacji młodzieży w zakresie opieki nad osobami starszymi.

Forum zamknęła dyskusja dotycząca opieki nad osobami starszymi cierpiącymi na różnego rodzaju schorzenia, którym z fachową pomocą przychodzą takie ośrodki jak SPZZOZ „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie.