19 kwietnia w hotelu Prezydenckim w Rzeszowie odbyła się konferencja podsumowująca projekt pt. „Rozbudowa, przebudowa pawilonu Nr 10 ZOL dla osób starszych i przewlekle chorych w Górnie wraz z infrastrukturą” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz Środków Powiatu Rzeszowskiego.

Poniżej załączamy fotorelację: