Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej „SANATORIUM”
ma zaszczyt zaprosić na spotkanie grupy wsparcia „Niedziele z
Alzheimerem”
w ramach projektu:
„Rozbudowa, przebudowa Pawilonu nr 10 ZOL dla osób starszych
i przewlekle chorych w Górnie wraz z infrastrukturą.

Na wydarzenie zapraszamy pacjentów, rodziny pacjentów oraz opiekunów
osób starszych /niesamodzielnych.
Spotkanie odbędzie się dnia 06.03.2015 SPZZOZ „SANATORIUM” im Jana Pawła
II w Górnie. 36-051 Górno, ul. Rzeszowska 5.

Zgłoszenia oraz szersze informacje udzielane są telefonicznie pod
numerem:
tel.: +48 177715372
Osoba do kontaktu: Pani Renata Koziej

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Projekt finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009 – 2014 i
Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014 oraz środków Powiatu
Rzeszowskiego