Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej „SANATORIUM”
ma zaszczyt zaprosić na spotkanie grupy wsparcia „Niedziele z
Alzheimerem”
w ramach projektu: „Rozbudowa, przebudowa Pawilonu nr 10 ZOL dla osób
starszych i przewlekle chorych w Górnie wraz z infrastrukturą.

Na wydarzenie zapraszamy pacjentów, rodziny pacjentów oraz opiekunów
osób starszych/niesamodzielnych.
Spotkanie odbędzie się dnia 17.04.2016 SP Z ZOZ „SANATORIUM” im Jana Pawła
II w Górnie. 36-051 Górno, ul. Rzeszowska 5.

Spotkanie odbywać się będzie przy współudziale pielęgniarek i
terapeutów, którzy z przyjemnością odpowiedzą Państwu na wszelkie
pytania dotyczące opieki nad osobami chorymi oraz jak sobie radzić w
trudnych sytuacjach.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Zgłoszenia oraz szersze informacje udzielane są telefonicznie pod
numerem:
tel.: +48 177715372
Osoba do kontaktu: Pani Renata Koziej.

Projekt finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009 – 2014 i
Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014 oraz środków Powiatu
Rzeszowskiego