NKS Olaviken jest placówką w której stosuje się nowatorską metodę leczenia pacjentów – MARTE MEO. Jest to metoda doradcza oparta na psychologii rozwojowej i badaniu elementów komunikacji (developmental dialogues), które są częścią naturalnej interakcji rodzic-dziecko, wykorzystującą materiały filmowe jako narzędzia pracy (Øvreeide 1996). Dialogi rozwojowe są podzielone na kilka podstawowych zasad komunikacji. Te podstawowe elementy komunikacji składają się na działanie komunikacyjne po stronie rodzica bądź opiekuna. Dziecięca potrzeba w określonych momentach interakcji determinuje, czy owe elementy są wykorzystywane indywidualnie czy wspólnie. Kiedy dziecko lub niemowlak jest w fazie rozwojowej, dialog jest zarówno wspierający i rozwijający. Natomiast w fazie demencji, głównym celem jest utrzymanie świadomości poprzez wspieranie zachowań kopiujących oraz wzmacnianie doświadczenia tożsamości, poprzez wspieranie działań w codziennych sytuacjach. Osoba dementywna doświadcza narastających problemów zarówno w wyrażaniu siebie jak i rozumieniu tego, co się dzieje. Stąd interpretowanie i rozumienie potrzeb osób chorych przez opiekunów jest wyzwaniem.

Od lat 80-tych metoda była popularyzowana na całym świecie, co skutkowało powstaniem wielu programów i centrów. W roku 1989 metoda została zapoczątkowana w Norwegii przez Wydział Psychologii Uniwersytetu w Bergen. W Skandynawii jest obecnie stosowana w wielu obszarach, takich jak publiczne centra zdrowia, ośrodki dla małoletnich, przedszkola, terapie rodzinne, opieka psychiczna, a od 12 lat także w opiece nad osobami dementywnymi.