NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus – Szpital Psychiatrii Wieku Starczego w Erdal w Norwegii jest placówką zajmującą się wszystkimi aspektami psychiatrii późnego wieku, specjalizującą się w dokładnej diagnostyce i leczeniu behawioralnych i psychicznych objawów otępienia.

Placówka prowadzi klinikę pamięci wyspecjalizowaną w stawianiu diagnoz w odniesieniu do różnych typów zaburzeń poznawczych. Klinika zajmuje się również  diagnozowaniem i leczeniem różnych zaburzeń psychicznych charakterystycznych dla wieku podeszłego, jak otępienie, depresja oraz zaburzenia urojeniowe. Ponadto prowadzi zajęcia psychoterapeutyczne oraz leczenie grupowe dla tej grupy pacjentów.