W dniu 6 września br. odbył się ponownie, zorganizowany w ramach realizowanego przez SPZZOZ Górno projektu pn. „ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA PAWILONU NR 10 ZOL DLA OSÓB STARSZYCH I PRZEWLEKLE CHORYCH W GÓRNIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ” Piknik rodzinny. Było to już drugie spotkanie „łączące pokolenia” podczas mijającego lata.