W dniach 10 – 12 grudnia 2015 r. w budynku Uniwersytetu Rzeszowskiego (aula – budynek A1) odbyło się międzynarodowe Seminarium poświęcone rozwiązywaniu problemów osób starszych, chorych na zespoły otępienne, w tym na chorobę Alzheimera oraz ich opiekunów poprzez działania edukacyjne z zakresów rozpoznawania zespołów otępiennych, opieki i rehabilitacji osób chorych i starszych.
Na seminarium wykłady i prelekcje wygłosili:

CZWARTEK, 10 Grudzień 2015 r.

Prof. Sara N. Burke, University of Florida, „Struktura korowa i jej funkcja w starzeniu się i chorobie Alzheimera”

Prof. dr hab.n.med. Andrzej Urbanik, UR, „Pomyślne i niepomyślne starzenie się mózgu – badanie w protonowej spektroskopii rezonansu magnetycznego (HMRS)”

Dr hab. n. med. Izabela Zawlik, Profesor UR, „Epigenetyczne mechanizmy w chorobie Alzheimera”

Prof. dr hab.n.med. Andrzej Szczudlik, Klinika Neurologii Kraków UJ, „Biomarkery w otępieniach – koncepcja czy rzeczywistość?”

 

PIĄTEK, 11 Grudzień 2015 r.

Dr n.med. Waldemar Burzyński, UR, „Epidemiologia demencji i choroby Alzheimera w Polsce, Norwegii i na świecie”

Marianne Munch, MSc. Lic. Marte Meo Supervisor, NKS Olaviken Norway, W jaki sposób może Metoda Marte Meo przyczynić się do utworzenia współpracy i redukcji zastosowania koercji/przy-musu w opiece nad chorymi z demencją?

Minna Hyninnen, PhD psycholog (Norwegia) „Stany lękowe i zakłócenia czynności psychicznych wśród pacjentów w podeszłym wieku z zaburzeniami poznawczymi”

Sara Lazar, Harvard University, „Medytacja i neuroplastyczność – potencjał Mindfulness w leczeniu choroby Alzheimera”

Lek med. Elżbieta Płonka-Półtorak, SPZZOZ Górno, „Otępienie głębokie- wyzwania i możliwości terapeutyczne”

dr hab.n.med. Halina Bartosik-Psujek, UR, „Różne oblicza kliniczne chorób neurodegeneracyjnych”

Prof. nadzw. dr hab.n.med. Tomasz Sobów,Zakład Psychologii Lekarskiej UM Łódź, „Choroba Alzheimera jako choroba neurologiczna i psychiatryczna”

Dr hab.n. med. Joanna Bladowska, UM Wrocław, prof.dr hab.n.med. Marek Sąsiadek, UR, „Zmiany naczyniopochodne w chorobach otępiennych – diagnostyka obrazowa”

Dscie, Johanna Elisabeth van Bruggen, University of Brighton, „Demencja i terapia zajęciowa”

dr hab. n. med. Piotr Tutka, UR, „Osiągnięcia w farmakoterapii w chorobie Alzheimera”

Dr hab. n. med. Jacek Tabarkiewicz, prof UR, „Osiągnięcia w aktywnej i biernej immunoterapii w chorobie Alzheimera”.

 

W sobotę 12 grudnia 2015 r. na zakończenie konferencji międzynarodowej miały miejsce w Górnie warsztaty połączone ze zwiedzaniem i prezentacją ośrodka. Prezentacje poprowadzili dyrektorzy: mgr inż. Elżbieta Burzyńska, Dyrektor SPZZOZ „Sanatorium” w Górnie, oraz mgr Józef Kiełb, Dyrektor DPS w Górnie,

 

Do pobrania AGENDA