zaproszenie-sanatorium   

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” imienia Jana Pawła II w Górnie informuje, iż w dniu 21 września 2016 r odbędzie się Seminarium z Okazji Światowego dnia Choroby Alzheimera w ramach projektu „Rozbudowa, przebudowa pawilonu nr 10 zakładu opiekuńczo-leczniczego dla osób starszych i przewlekle chorych w Górnie wraz z infrastrukturą”

Seminarium rozpocznie się o godzinie 10 uroczystą Mszą Świętą koncelebrowaną przez Jego Ekscelencje Księdza Biskupa Jana Wątrobę w kaplicy głównej.

Na seminarium omawiany będzie temat zespołu otępiennego, w tym choroby Alzheimera oraz problemy i wyzwania w jego leczeniu poprzez wybitnych specjalistów w tej dziedzinie.

Agenda seminarium