W dniu 25 września 2015 r. o godz. 09:00 w Dużej Auli budynku A0 Uniwersytetu Rzeszowskiego, ul Pigonia 1 w Rzeszowie odbyło się seminarium z okazji Światowego Dnia Choroby Alzheimera, realizowane w ramach projektu „ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA PAWILONU NR 10 ZOL DLA OSÓB STARSZYCH I PRZEWLEKLE CHORYCH W GÓRNIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ”. Projekt finansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz środków własnych Starostwa Powiatowego w Rzeszowie.

W ramach niniejszego wydarzenia odbyły się wykłady:

  • ALEKSANDER BOBKO – Prof. dr hab. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego

PRAGNIENIE SZCZĘŚCIA W OBLICZU STAROŚCI I ŚMIERCI

  • IZABELA ZAWLIKdr hab. n. med., profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego, Kierownik Zakładu Genetyki Laboratoryjnej

EPIGENETYCZNE BIOMARKERY WE WCZESNEJ DIAGNOSTYCE CHOROBY ALZHEIMERA.

  • Muzykoterapeuta MA- Solgunn Knardal i dr psychologii klinicznej- Minna Hynninen

“CO SIĘ STANIE, TO SIĘ STANIE” – Interdyscyplinarna praca w grupach dla nowo zdiagnozowanych pacjentów we wczesnym stadium demencji.

  • HALINA SZCZYRSKAlek. med. specjalista chorób wewnętrznych
    ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY OKIEM INTERNISTY
  • ELŻBIETA PŁONKA-PÓŁTORAKlek. med. specjalista neurolog

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY OKIEM NEUROLOGA

  • RENATA KOZIEJ – pielęgniarka oddziałowa ZOL Górno

OPIEKA DŁUGOTERMINOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH I DOMOWYCH.

  • MARIANNE MUNCH- Lic Marte Meo supervisor

METODA „MARTE MEO”