21.03 w Górnie oficjalnie otwarto nowy budynek sanatorium – jeden z najnowocześniejszych w Polsce ośrodek dla chorych na Alzheimera. Ze specjalistycznej pomocy korzysta już ponad 70 pacjentów.

W uroczystościach udział wzięło wielu oficjeli w tym posłów, przedstawicieli władz samorządowych, służby zdrowia czy służb mundurowych.

Uroczystość rozpoczęto Mszą Świętą koncelebrowaną przez Jego Ekscelencję Biskupa Jana Wątrobę, po czym dokonano oficjalnego otwarcia wraz z przecięciem wstęgi oraz poświęceniem nowo-otwartego obiektu.

Uroczystość w Górnie swoją obecnością zaszczycili: Poseł na Sejm RP Wojciech Buczak, Poseł na Sejm RP Mieczysław Miazga (reprezentujący również Posła do Parlamentu Europejskiego Stanisława Ożoga) oraz Wicewojewoda Podkarpacki Piotr Pilch. Władze samorządowe województwa podkarpackiego reprezentował Dyrektor Regionalnego Ośrodka polityki Społecznej w Rzeszowie Jerzy Jęczmienionka.

Na uroczystości obecny był również Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski, Wicestarosta Rzeszowski Marek Sitarz wraz z członkami Zarządu Powiatu Rzeszowskiego: Lucyną Sokołowską oraz Tadeuszem Pachorkiem, Sekretarz Powiatu Rzeszowskiego Waldemar Pijar, Skarbnik Powiatu Rzeszowskiego Danuta Gargała, a także członkowie Rady Powiatu Rzeszowskiego.

W otwarciu Pawilonu nr 10 uczestniczyli również przedstawiciele władz mundurowych, Dyrektorzy Departamentów i Jednostek Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego, Dyrektorzy i Naczelnicy POW NFZ, Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych Powiatu Rzeszowskiego, Dyrektorzy DPS, przedstawiciele Placówek służby zdrowia i szpitali na terenie województwa podkarpackiego, prezesi i przewodniczący Stowarzyszeń Pomocy osobom Niepełnosprawnym, a także przedstawiciele Fundacji Sue Ryder.

Poniżej załączamy kilka zdjęć z uroczystości