Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” imienia Jana Pawła II w Górnie organizuje w dniach 30-31 sierpnia pierwsze z trzech edycji: WARSZTATÓW TERAPEUTYCZNO-ARTYSTYCZNYCH DLA PACJENTÓW ZAKŁADU I ICH RODZIN, w ramach projektu „Rozbudowa, przebudowa pawilonu nr 10 zakładu opiekuńczo-leczniczego dla osób starszych i przewlekle chorych w Górnie wraz z infrastrukturą”

Działanie to ma na celu wzmocnienie więzi rodzinnych poprzez wspólne uczestniczenie w warsztatach muzycznych, muzykoterapii oraz występie orkiestry symfonicznej.