Zakończyły się zajęcia ruchowe dla osób starszych. Poniżej załączamy krótki film na temat tego wydarzenia:

Załączamy również ankietę ewaluacyjną wypełnianą przez uczestników